Репата Delta Medical Promotions AG

Використання

Упаковка

розчин для ін’єкцій 140 мг/мл шприц-ручка 1 мл, № 1

Склад

Діагнози

Дозування

Взаємодія

Показання

Фармакологічні властивості

Протипоказання

Побічні ефекти

Особливі інструкції

Умови зберігання

Ціни

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Склад:

діюча речовина: еволокумаб;

Репата, 140 мг, розчин для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці

1 попередньо наповнений шприц містить 140 мг еволокумабу в 1 мл розчину.

Репата, 140 мг, розчин для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці-ручці

1 попередньо наповнений шприц-ручка містить 140 мг еволокумабу в 1 мл розчину.

Репата — це моноклональне антитіло людини IgG2, що виробляється з використанням технології рекомбінантної ДНК у клітинах яєчника китайського хом’ячка (ЯКХ);

допоміжні речовини: пролін, оцтова кислота льодяна, полісорбат 80, натрію гідроксид (для регулювання pH), вода для ін’єкцій.

Лікарська форма.

Розчин для ін’єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора або опалесцентна рідина, безбарвна або жовтуватого кольору, практично без часток.

Фармакотерапевтична група.

Ліпідомодифікувальні засоби, прості. Інші ліпідомодифікувальні засоби.

Код АТХ C10AX13.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії

Еволокумаб селективно зв’язується з пропротеїнконвертазою 9-го субтилізин-кексинового типу (PCSK9) та інгібує зв’язування циркулюючої PCSK9 з рецептором ліпопротеїну низької щільності (Р-ЛПНЩ) на поверхні клітин печінки, таким чином запобігаючи PCSK9-опосередкованому розпаду Р-ЛПНЩ. Підвищення рівнів Р-ЛПНЩ у печінці призводить до зниження сироваткової концентрації холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ).

Фармакодинамічні властивості.

У клінічних випробуваннях лікарський засіб Репата знижував концентрації незв’язаної PCSK9, ХС-ЛПНЩ, загального холестерину (ЗХ), аполіпопротеїну В (АпоВ), холестерину ліпопротеїнів невисокої щільності (ХС не-ЛПВЩ), ЗХ/ХС-ЛПВЩ, АпоВ/АпоА1, холестерину ліпопротеїнів дуже низької щільності (ХС-ЛПДНЩ), тригліцеридів (ТГ) та ліпопротеїну(а) [Лп(а)] та підвищував холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПНЩ) та АпоА1 у пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією та змішаною дисліпідемією.

Однократний підшкірний прийом лікарського засобу Репата 140 мг або 420 мг призводив до максимальної супресії циркулюючої незв’язаної PCSK9 через 4 години, що супроводжувалося зниженням ХС-ЛПНЩ, що досягав середньої найнижчої межі до 14 та 21 дня відповідно. Зміни концентрації незв’язаної PCSK9 та сироваткових ліпопротеїнів були оборотними після відміни лікарського засобу Репата. Жодного збільшення концентрації незв’язаної PCSK9 та ХС-ЛПНЩ порівняно з початковим рівнем під час виведення еволокумабу не спостерігалося, що свідчить про те, що компенсаторні механізми для підвищення продукування PCSK9 та ХС-ЛПНЩ під час лікування не з’являються.

Режими підшкірного застосування 140 мг кожні 2 тижні та 420 мг один раз на місяць були еквівалентними за середнім зниженням ХС-ЛПНЩ (середнє значення на тижнях 10 та 12), що призводило до зниження від -72 до -57% від початкового рівня порівняно з плацебо. Лікування за допомогою Репати призвело до подібного зниження ХС-ЛПНЩ при застосуванні у вигляді монотерапії або в комбінації з іншою гіполіпідемічною терапією. Ефект зниження ХС-ЛПНЩ є стабільним; найдовша тривалість терапії становила 112 тижнів.

Клінічна ефективність при первинній гіперхолестеринемії та змішаній дисліпідемії

Зниження рівня ХС-ЛПНЩ приблизно від 55% до 75% за допомогою лікарського засобу Репата досягалося вже на тижні 1 та підтримувалося протягом тривалої терапії. Загалом максимальна відповідь досягалася протягом 1–2 тижнів після введення дози 140 мг кожні 2 тижні та 420 мг 1 раз на місяць.

У 80–85% всіх пацієнтів, що приймали одну з цих доз, лікарський засіб Репата демонстрував зниження на ≥ 50% рівня ХС-ЛПНЩ у середньому на тижнях 10 та 12. До 99% пацієнтів, що приймали одну з цих доз лікарського засобу Репата, досягали концентрації ХС-ЛПНЩ < 2,6 ммоль/л, а до 95% — досягали рівня ХС-ЛПНЩ < 1,8 ммоль/л в середньому на тижнях 10 та 12.

Лікарський засіб Репата був ефективним в усіх підгрупах порівняно з плацебо та езетимібом, при цьому між підгрупами суттєвих відмінностей, пов’язаних, наприклад, з віком, расою, статтю, регіоном, індексом маси тіла, ризиком за Національною освітньою програмою з холестерину, палінням, фактором ризику ішемічної хвороби серця (ІХС) на початковому етапі, сімейним анамнезом ранньої ІХС, статусом толерантності до глюкози (наприклад, цукровий діабет 2 типу, метаболічний синдром або ні те, ні інше), артеріальною гіпертензією, дозою статину та інтенсивністю, початковою незв’язаною PCSK9, початковим рівнем ХС-ЛПНЩ та початковий рівень ТГ, не постерігалося.

Лікарський засіб Репата знижував рівні ХС-ЛПНЩ, ХС не-ЛПВЩ, АпоВ, ЗХ, Лп(а), ХС-ЛПДНЩ, ТГ, ЗХ/ХС-ЛПВЩ та АпоВ/АпоА1 та підвищував рівні ХС-ЛПВЩ у пацієнтів зі змішаною дисліпідемією.

Лікарський засіб Репата мав кращі результати порівняно з езетимібом у зниженні рівнів ХС-ЛПНЩ, ЗХ, АпоВ, ХС не-ЛПВЩ, Лп(а), концентрації ЗХ/ХС-ЛПВЩ та АпоВ/АпоА1.

Комбінація зі статином і статином з іншими гіполіпідемічними препаратами

LAPLACE-2 — міжнародне багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване 12-тижневе дослідження за участю 1 896 пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією або змішаною дисліпідемією, яких у довільному порядку було розподілено між групами прийому лікарського засобу Репата у комбінації зі статинами (розувастатин, симвастатин або аторвaстатин). Лікарський засіб Репата порівнювали з плацебо у групах прийому розувастатину та симвастатину і з плацебо та езетимібом у групі прийому аторвaстатину.

Лікарський засіб Репата суттєво знижував рівень ХС-ЛПНЩ від початкового рівня до середнього значення на тижнях 10 та 12 порівняно з плацебо у групах прийому розувастатину та симвастатину та порівняно з плацебо та езетимібом у групі аторвaстатину (p < 0,001). Лікарський засіб Репата суттєво знижував рівні ЗХ, АпоВ, ХС не-ЛПВЩ, ЗХ/ХС-ЛПВЩ, АпоВ/АпоА1, ХС-ЛПДНЩ, рівні ТГ та Лп(а), підвищував рівень ХС-ЛПВЩ від початкового рівня до середнього значення на тижнях 10 та 12 порівняно з плацебо у групах прийому розувастатину та симвастатину (p < 0,05) і суттєво знижував рівні ЗХ, АпоВ, ХС не-ЛПВЩ, ЗХ/ХС-ЛПВЩ, АпоВ/АпоА1 та Лп(а), порівняно з плацебо та езетимібом у групі аторвaстатину (p < 0,001) (див. таблиці 1 та 2).

RUTHERFORD-2 — міжнародне багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване 12-тижневе дослідження за участю 329 пацієнтів з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією, що проходили гіполіпідемічну терапію. Лікарський засіб Репата суттєво знижував рівні ХС-ЛПНЩ від початкового рівня до середнього значення на тижнях 10 та 12 порівняно з плацебо (p < 0,001). Лікарський засіб Репата суттєво знижував рівні ЗХ, АпоВ, ХС не-ЛПВЩ, ЗХ/ХС-ЛПВЩ, АпоВ/АпоА1 ХС-ЛПДНЩ, ТГ та Лп(а) і підвищував рівні ХС-ЛПВЩ та АпоА1 від початкового рівня до середнього значення на тижнях 10 та 12 порівняно з плацебо (p < 0,05) (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Ефекти від лікування лікарським засобом Репата порівняно з плацебо у пацієнтів з первинною гіперхолестеринемією та змішаною дисліпідемією: середнє значення процентної зміни від початкового рівня до середнього значення на тижнях 10 та 12 (%, Довірчий інтервал (ДІ) 95%)

ДослідженняРежим засто-суванняХС- ЛПНЩ (%)ХС не- ЛПВЩ (%)АпоВ (%)ЗХ (%)Лп(а) (%)ХС- ЛПДНЩ (%)ХС- ЛПВЩ (%)ТГ (%)АпоА1 (%)Співвід- ношення ЗХ/ХС- ЛПВЩ %Співвід- ношення АпоВ/АпоА1 %

LAPLACE-2

INN:

ЕВОЛОКУМАБ

ATC:

Еволокумаб

Виробник:

Delta Medical Promotions AG