АМЛОДИПІН-КВ Таблетки Київський вітамінний завод

Використання

Дорослі. Для лікування АГ та стенокардії звичайна початкова доза лікарського засобу становить 5 мг 1 раз на добу. Залежно від реакції пацієнта на терапію дозу можна підвищити до максимальної, що становить 10 мг 1 раз на добу. Пацієнтам зі стенокардією лікарський засіб можна застосовувати як монотерапію або в комбінації з іншими антиангінальними лікарськими засобами в разі резистентності до нітратів та/або адекватних доз блокаторів β-адренорецепторів. Є досвід застосування лікарського засобу в комбінації з тіазидними діуретиками, блокаторами α-адренорецепторів, блокаторами β-адренорецепторів або інгібіторами АПФ у пацієнтів з АГ. Немає необхідності в підборі дози лікарського засобу при одночасному застосуванні з тіазидними діуретиками, блокаторами β-адренорецепторів та інгібіторами АПФ. Діти віком від 6 років з АГ. Рекомендована початкова доза лікарського засобу для цієї категорії пацієнтів становить 2,5 мг 1 раз на добу. Якщо необхідний рівень АТ не буде досягнуто протягом 4 тиж, дозу можна підвищити до 5 мг/добу. Застосування лікарського засобу в дозах вище 5 мг у цієї категорії пацієнтів не досліджували. Пацієнти літнього віку. Немає необхідності в підборі дози для цієї категорії пацієнтів. Підвищення дози слід проводити з обережністю. Пацієнти з порушенням функції нирок. Рекомендується застосовувати звичайні дози лікарського засобу, оскільки зміни концентрації амлодипіну у плазмі крові не пов’язані зі ступенем тяжкості ниркової недостатності. Амлодипін не виводиться шляхом діалізу. Пацієнти з порушенням функції печінки. Дози лікарського засобу для застосування у пацієнтів з порушенням функції печінки від легкого до помірного ступеня не встановлені, тому підбір дози слід проводити з обережністю та починати застосування лікарського засобу з найнижчої дози в діапазоні доз (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ та ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, Фармакокінетика). Фармакокінетику амлодипіну не досліджували у пацієнтів із порушенням функції печінки тяжкого ступеня. Для пацієнтів із порушенням функції печінки тяжкого ступеня застосування амлодипіну слід починати з найнижчої дози та поступово її підвищувати. Діти. Лікарський засіб можна застосовувати у дітей віком від 6 років. Вплив амлодипіну на АТ пацієнтів віком до 6 років невідомий

Упаковка

таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30

Склад

Амлодипін 5 мг
Амлодипін 10 мг

Діагнози

Артеріальна гіпертензія (АГ)
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Атеросклеротична хвороба серця
Атеросклеротичний (дифузний) кардіосклероз
Внутрішня медицина
Внутрішня медицина
Викликана вагітністю гіпертензія
Вторинна гіпертензія неуточнена
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГБ)
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГБ) з ураженням серця і серцевою недостатністю (СН)
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця і нирок
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Есенціальна гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи і післяпологовий період
Інші форми стенокардії
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Ішемічна хвороба серця (ІХС) постінфарктна (перенесений в минулому інфаркт міокарда)
Ішемічна хвороба серця з гіпертонічною хворобою (ІХС з ГХ)
Ішемічна хвороба серця зі стенокардією
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Наслідки інших та неуточнених цереброваскулярних хвороб
Постінфарктний кардіосклероз (ПІКС)
Внутрішня медицина
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Стенокардія
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Стенокардія з документально підтвердженим спазмом
Настанова з кардіології
Внутрішня медицина
Настанова з кардіології
Настанова з кардіології
Ювенільна артеріальна гіпертензія

Дозування

Досвід навмисного передозування лікарського засобу обмежений. Симптоми передозування: наявна інформація дає підстави вважати, що значне передозування амлодипіну призведе до надмірної периферичної вазодилатації та, можливо, до рефлекторної тахікардії. Повідомлялося про розвиток значної та, можливо, тривалої системної артеріальної гіпотензії, включаючи шок із летальним наслідком. Лікування: клінічно значуща артеріальна гіпотензія, зумовлена передозуванням амлодипіну, вимагає активної підтримки діяльності серцево-судинної системи, включаючи частий моніторинг функцій серця та дихання, підняття нижніх кінцівок, моніторинг об’єму циркулюючої рідини та сечовиділення. Для відновлення тонусу судин та АТ можна застосувати судинозвужувальні препарати, упевнившись у відсутності протипоказань до їх застосування. Застосування кальцію глюконату в/в може бути корисним для нівелювання ефектів блокади кальцієвих каналів. У деяких випадках може бути корисним промивання шлунка. Застосування активованого вугілля у здорових добровольців протягом 2 год після введення 10 мг амлодипіну значно знизило рівень його всмоктування. Оскільки амлодипін значною мірою зв’язується з білками крові, ефект діалізу незначний

Взаємодія

Вплив інших лікарських засобів на амлодипін. Наявні дані що застосування амлодипіну з тіазидними діуретиками, блокаторами α-адренорецепторів, блокаторами β-адренорецепторів, інгібіторами АПФ, нітратами пролонгованої дії, сублінгвальною формою нітрогліцерину, НПЗП, антибіотиками, оральними гіпоглікемічними лікарськими засобами є безпечним. Відомо, що дані, отримані у ході in vitro досліджень із плазмою крові людини, свідчать про відсутність впливу амлодипіну на зв’язування з білками крові досліджуваних лікарських засобів (дигоксин, фенітоїн, варфарин або індометацин). Інгібітори CYP 3A4. Одночасне застосування амлодипіну та інгібіторів CYP 3A4 потужної або помірної дії (інгібітори протеаз, азольні протигрибкові засоби, макроліди, такі як еритроміцин або кларитроміцин, верапаміл або дилтіазем) може призвести до значущого підвищення експозиції амлодипіну, що також може призвести до підвищення ризику виникнення артеріальної гіпотензії. Клінічне значення таких змін може бути більш вираженим у пацієнтів літнього віку. Може бути необхідним клінічне спостереження за станом пацієнта та підбір дози. Не рекомендується одночасно застосовувати амлодипін та грейпфрути або грейпфрутовий сік, оскільки у деяких пацієнтів біодоступність амлодипіну може підвищуватися, що, у свою чергу, призводить до посилення гіпотензивної дії. Індуктори CYP 3A4. Інформації щодо впливу індукторів CYP 3A4 на амлодипін немає. Одночасне застосування амлодипіну та речовин, що є індукторами CYP 3A4 (наприклад рифампіцину, звіробою), може призводити до зниження концентрації амлодипіну у плазмі крові, тому застосовувати такі комбінації слід з обережністю. Дантролен (інфузії). Через ризик розвитку гіперкаліємії рекомендовано уникати застосування блокаторів кальцієвих каналів, таких як амлодипін, у схильних до злоякісної гіпертермії пацієнтів та при лікуванні злоякісної гіпертермії. Вплив амлодипіну на інші лікарські засоби. Гіпотензивний ефект амлодипіну потенціює гіпотензивний ефект інших антигіпертензивних засобів. Такролімус. Існує ризик підвищення рівнів такролімусу в крові при одночасному застосуванні з амлодипіном, однак фармакокінетичний механізм такої взаємодії повністю не встановлено. Щоб уникнути токсичності такролімусу, при супутньому застосуванні амлодипіну у пацієнтів, які приймають такролімус, слід проводити регулярний моніторинг рівнів такролімусу в крові та, у разі необхідності, коригувати дозу такролімусу. Циклоспорин. У пацієнтів із трансплантованою ниркою спостерігалося мінливе підвищення залишкової концентрації циклоспорину (у середньому на 0–40%). Для пацієнтів з трансплантованою ниркою, які застосовують амлодипін, слід розглянути можливість моніторингу концентрацій циклоспорину та, у разі необхідності, знизити дозу циклоспорину. Симвастатин. Одночасне застосування багаторазових доз амлодипіну 10 мг та симвастатину в дозі 80 мг призводило до підвищення експозиції симвастатину на 77% порівняно із застосуванням лише симвастатину. Для пацієнтів, які застосовують амлодипін, дозу симвастатину слід обмежити до 20 мг/добу. Силденафіл. Одноразовий прийом 100 мг силденафілу пацієнтами з есенціальною гіпертензією не впливав на фармакокінетику амлодипіну. При одночасному застосуванні амлодипіну та силденафілу в якості комбінованої терапії кожен з препаратів проявляв гіпотензивний ефект незалежно від іншого. Інші лікарські засоби. Клінічні дослідження взаємодії препарату показали, що амлодипін не впливає на фармакокінетику аторвастатину, дигоксину або варфарину. Етанол (алкоголь). Одноразовий та багаторазовий прийом 10 мг амлодипіну не мав суттєвого впливу на фармакокінетику етанолу. Одночасне застосування амлодипіну з циметидином не мало впливу на фармакокінетику амлодипіну. Поєднане застосування препаратів алюмінію/магнію (антацидів) із разовою дозою амлодипіну не мало суттєвого впливу на фармакокінетику амлодипіну. Лабораторні тести. Вплив на показники лабораторних тестів невідомий

Показання

АГ.
хронічна стабільна стенокардія.
вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала)

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Амлодипін — антагоніст кальцію (похідне дигідропіридину), що блокує надходження іонів кальцію до міокарда та до клітин гладких м’язів. Механізм гіпотензивної дії амлодипіну зумовлений безпосередньою розслаблюючою дією на гладкі м’язи судин. Точний механізм антиангінального ефекту амлодипіну визначений недостатньо, однак нижчезазначені ефекти відіграють певну роль. 1. Амлодипін розширює периферичні артеріоли і таким чином знижує периферичний опір (постнавантаження). Оскільки серцевий ритм залишається стабільним, зниження навантаження на серце призводить до зниження споживання енергії та потреби міокарда в кисні. 2. Розширення головних коронарних артерій та коронарних артеріол (нормальних та ішемізованих), можливо, також відіграє роль у механізмі дії амлодипіну. Таке розширення підвищує насиченість міокарда киснем у пацієнтів зі спазмом коронарної артерії (стенокардія Принцметала або варіантна стенокардія). У пацієнтів з АГ застосування препарату 1 раз на добу забезпечує клінічно значуще зниження АТ протягом 24 год у положенні як лежачи, так і стоячи. Через повільний початок дії амлодипіну гостра артеріальна гіпотензія зазвичай не спостерігається. У пацієнтів зі стенокардією при застосуванні однієї добової дози препарату підвищується загальний час фізичного навантаження, час до початку стенокардії і час до 1 мм депресії сегмента ST. Препарат знижує частоту нападів стенокардії та зменшує потребу в застосуванні нітрогліцерину. Амлодипін не асоціюється з будь-якими побічними метаболічними діями або змінами рівня ліпідів у плазмі крові і може застосовуватися пацієнтам з БА, цукровим діабетом та подагрою. Фармакокінетика. Всмоктування/розподіл. Після перорального застосування терапевтичних доз амлодипін поступово абсорбується у плазму крові. Абсолютна біодоступність незміненої молекули становить приблизно 64–80%. Cmax у плазмі крові досягається протягом 6–12 год після застосування. Об’єм розподілу становить приблизно 21 л/кг; константа дисоціації кислоти (рКа) амлодипіну становить 8,6. Дослідження in vitro продемонстрували, що зв’язування амлодипіну з білками плазми крові становить приблизно 97,5%. Одночасне вживання їжі не впливає на всмоктування амлодипіну. Метаболізм/виведення. Т½ з плазми крові становить близько 35–50 год. Рівноважна концентрація у плазмі крові досягається після 7–8 днів безперервного застосування препарату. Амлодипін головним чином метаболізується з утворенням неактивних метаболітів. Близько 60% введеної дози виводиться із сечею, приблизно 10% якої становить амлодипін у незміненому вигляді. Пацієнти літнього віку. Час досягнення рівноважних концентрацій амлодипіну у плазмі крові подібний у хворих літнього віку та у дорослих пацієнтів. Кліренс амлодипіну зазвичай дещо знижений, що у пацієнтів літнього віку призводить до збільшення AUC та Т½ препарату. Пацієнти з порушенням функцій нирок. Амлодипін екстенсивно біотрансформується до неактивних метаболітів. 10% амлодипіну виділяється в незміненому вигляді із сечею. Зміни концентрації амлодипіну у плазмі крові не корелюють зі ступенем порушення функцій нирок. Пацієнтам із порушенням функцій нирок можна застосовувати звичайні дози амлодипіну. Амлодипін не видаляється шляхом діалізу. Пацієнти з порушенням функції печінки. Інформація щодо застосування амлодипіну у пацієнтів з порушенням функції печінки дуже обмежена. У пацієнтів з печінковою недостатністю кліренс амлодипіну знижений, що призводить до збільшення тривалості періоду напіврозпаду та до збільшення AUC приблизно на 40–60%. Діти. Зазвичай кліренс при пероральному застосуванні у дітей віком 6–12 та 13–17 років становив 22,5 та 27,4 л/год відповідно для хлопчиків і 16,4 та 21,3 л/год відповідно для дівчаток. Спостерігається значна варіабельність експозиції у різних пацієнтів. Інформація щодо пацієнтів віком до 6 років обмежена

Протипоказання

Відома підвищена чутливість до дигідропіридинів, амлодипіну або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу; артеріальна гіпотензія тяжкого ступеня; шок (включаючи кардіогенний шок); обструкція вивідного тракту лівого шлуночка (наприклад стеноз аорти тяжкого ступеня); гемодинамічно нестабільна серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда

Побічні ефекти

При застосуванні амлодипіну найчастіше повідомлялося про такі побічні реакції як: сонливість, запаморочення, головний біль, посилене серцебиття, припливи, біль у черевній порожнині, нудота, набряки гомілок, набряки та підвищена втомлюваність
З боку крові та лімфатичної системи: лейкоцитопенія, тромбоцитопенія
З боку імунної системи: алергічні реакції
З боку психіки: депресія, зміни настрою (включаючи тривожність), безсоння, сплутаність свідомості
З боку нервової системи: сонливість, запаморочення, головний біль (головним чином на початку лікування), тремор, дисгевзія, синкопе, гіпестезія, парестезія, гіпертонус, периферична нейропатія
З боку органа зору: порушення зору (включаючи диплопію)
З боку органа слуху та лабіринту: дзвін у вухах
З боку серця: посилене серцебиття, аритмія (включаючи брадикардію, шлуночкову тахікардію та мерехтіння передсердь), інфаркт міокарда
З боку судин: припливи, артеріальна гіпотензія, васкуліт
Респіраторні, торакальні та медіастинальні порушення: диспное, кашель, риніт
З боку ШКТ: біль у животі, нудота, диспепсія, порушення перистальтики кишечнику (включаючи діарею та запор), блювання, сухість у роті, панкреатит, гастрит, гіперплазія ясен
З боку метаболізму та аліментарні розлади: гіперглікемія
З боку гепатобіліарної системи: гепатити, жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів (що найчастіше асоціювалося із холестазом)
З боку шкіри та підшкірної тканини: алопеція, пурпура, зміна забарвлення шкіри, підвищене потовиділення, свербіж, висип, екзантема, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса — Джонсона, набряк Квінке, фоточутливість
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканин: набрякання гомілок, судоми м’язів, артралгія, міалгія, біль у спині
З боку нирок та сечовидільної системи: порушення сечовиділення, ніктурія, підвищена частота сечовипускання
З боку репродуктивної системи та молочних залоз: імпотенція, гінекомастія
Загальні порушення та стани у місці введення: набряки, підвищена втомлюваність, астенія, біль у грудях, біль, нездужання
Дослідження: збільшення або зменшення маси тіла
Повідомлялося про виняткові випадки розвитку екстрапірамідного синдрому
Діти. Амлодипін добре переноситься при застосуванні у дітей. Профіль побічних реакцій був подібним до тих, що спостерігалися у дорослих

Особливі інструкції

Безпека та ефективність застосування амлодипіну при гіпертонічному кризі не оцінювалися. Пацієнти із серцевою недостатністю. У цієї категорії пацієнтів амлодипін слід застосовувати з обережністю. Наявна інформація, що у пацієнтів із серцевою недостатністю тяжкого ступеня (клас III та IV за класифікацією NYHA) при застосуванні амлодипіну частота випадків розвитку набряку легень була вищою порівняно із застосуванням плацебо. У пацієнтів із застійною серцевою недостатністю блокатори кальцієвих каналів, включаючи амлодипін, слід застосовувати з обережністю, оскільки вони можуть підвищувати ризик серцево-судинних подій та летальних наслідків у майбутньому. Пацієнти із порушенням функції печінки. Т1/2 амлодипіну та параметри AUC вищі у пацієнтів з порушенням функції печінки; рекомендацій стосовно доз лікарського засобу немає. Тому у цієї категорії пацієнтів слід розпочинати застосування препарату із найнижчої дози. Слід бути обережними як на початку застосування лікарського засобу, так і під час підвищення дози. Пацієнтам із тяжкою печінковою недостатністю може бути необхідним повільний підбір дози та ретельний нагляд за станом пацієнта. Пацієнти літнього віку. Підвищувати дозу лікарського засобу цій категорії пацієнтів слід з обережністю. Пацієнти із нирковою недостатністю. Цій категорії пацієнтів слід застосовувати звичайні дози лікарського засобу. Зміни концентрації амлодипіну у плазмі крові не корелюють зі ступенем порушень функцій нирок. Амлодипін не видаляється шляхом діалізу. Амлодипін не впливає на результати лабораторних досліджень. Не рекомендується застосовувати амлодипін разом з грейпфрутом або з грейпфрутовим соком, оскільки у деяких пацієнтів біодоступність може бути збільшена, що призведе до посилення гіпотензивного ефекту лікарського засобу. Фертильність. Повідомлялося про оборотні біохімічні зміни головки сперматозоїда у деяких пацієнтів при застосуванні блокаторів кальцієвих каналів. Клінічної інформації щодо потенційного впливу амлодипіну на фертильність недостатньо. Застосування у період вагітності або годування грудьми. Безпека застосування амлодипіну у жінок у період вагітності не встановлена. Застосовувати амлодипін в період вагітності рекомендується лише в тих випадках, коли немає безпечнішої альтернативи, а ризик, пов’язаний із самим захворюванням, перевищує можливу шкоду від лікування для матері та плода. Період годування грудьми. Невідомо, чи проникає амлодипін у грудне молоко. Під час прийняття рішення про продовження годування грудьми або про застосування амлодипіну необхідно оцінювати користь годування грудьми для дитини та користь від застосування лікарського засобу для матері. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Амлодипін може чинити незначний або помірний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами. Оскільки, швидкість реакції може бути знижена за наявності таких симптомів, як запаморочення, головний біль, сплутаність свідомості або нудота, слід бути обережними, особливо на початку терапії

Умови зберігання

При температурі не вище 25 °С

Ціни

Вінниця-МЕД-СЕРВІС-17.78 грн./уп.
Дніпро-МЕД-СЕРВІС-17.78 грн./уп.
Житомир-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Запоріжжя-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.50 грн./уп.
Івано-Франківск-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.60 грн./уп.
Київ-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Кропивницький-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Луцьк-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.90 грн./уп.
Львів-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.60 грн./уп.
Миколаїв-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Одеса-РИВ’ЄРА-16.88 грн./уп.
Полтава-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.30 грн./уп.
Рівне-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Суми-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Тернопіль-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.10 грн./уп.
Ужгород-D.S.-18.70 грн./уп.
Харків-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.50 грн./уп.
Херсон-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.95 грн./уп.
Хмельницький-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.95 грн./уп.
Черкаси-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Чернігів-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.80 грн./уп.
Чернівці-БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я-16.60 грн./уп.

INN:

АМЛОДИПІН

ATC:

Амлодипін

Виробник:

Київський вітамінний завод

Форма випуску:

Таблетки